Aikikai Aikido

Aikido is een moderne Japanse krijgskunst ter verdediging en handhaving van integriteit en identiteit.

Aikido biedt zowel een efficiënt en effectief vechtsysteem ter zelfverdediging en ter bescherming van het leven als een vormingstraject ter ontwikkeling van zelfbewustzijn, waardigheid en het beheren van energie en agressiviteit.
Doel van het consistent beoefenen van de technieken, onder steeds groter wordende fysieke en mentale druk, is het ontwikkelen en onderhouden van essentiële aspecten zoals rust en controle in actie, zelfbeheersing en (zelf)respect.

Aikido is de weg (Do) naar harmonie (Ai) met universele levensenergie (Ki).
Gewelddadig gedrag en destructie behoren niet de uitgangspunten van ons handelen te zijn. Een negatieve gewelddadige situatie transformeren naar een menslievende menswaardige oplossing, zodat er een conflictloze vreedzame situatie ontstaat, is reiken naar absolute volmaaktheid.
Intentie is het handelen naar eenheid van lichaam en geest in harmonie met de omgeving.
De dojo heeft als grond bewustwording en bekwaamheid te cultiveren die de spirit van Aikido uitdraagt.